ثبت درخواست ارتباطات مردمي
متقاضي گرامي
 سازمان ها و شركت ها و واحدهاي مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات عبارت اند از :
 • سازمان فناوري اطلاعات ايران
 • شركت ارتباطات زير ساخت
 • شركت پست
 • پژوهشگاه فناوري اطلاعات ايران
 • معاون فناوري و امور بين الملل
 • معاون حقوقي امور دولت و مجلس
 • معاون پشتيباني و توسعه مديريت
 • معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
 • پست بانك
 • سازمان فضايي ايران
 • خدمات هوايي پيام
 • فرهنگي و رفاهي پيام
 • پژوهشگاه فضايي ايران
 • دانشكده پست و مخابرات
 • شركت مخابرات ايران
 • همراه اول
 • رايتل
 • ايرانسل
 • مركز بازرسي
 • مركز حراست
 • مركز روابط عمومي
 • اداره كل پدافند
 • هسته گزينش
  چنانچه تقاضاي رسيدگي از سازمان ، شركت يا واحد هاي فوق را داريد در ابتداي متن درخواست نام سازمان ، شركت يا واحد مربوطه را ذكر فرماييد . در غير اين صورت درخواست شما بر اساس صلاحديد كارشناس مربوطه به مرجع رسيدگي كننده مرتبط ارجاع مي شود.

  تاريخ ثبت درخواست   1396/12/07استان
select
*
  نام *  نام خانوادگي*
  كد ملي*  جنسيت
select
*
  شماره تلفن همراه*  پست الكترونيك
  متن درخواست  
   فايل پيوست (در صورت نياز)  
 موضوع درخواست   
select
*
    متن داخل كادر را اينجا وارد نماييد: 
Powered by Tetis BPMS